Påbörja er digitala resa – vi hjälper er hela vägen

Byggbranschen är under ständig utveckling. Förändringarna kommer fort och idag finns en mängd av olika digitala verktyg och arbetsmetoder att välja mellan.
– För den som väljer rätt finns både tid och pengar att spara, samtidigt som kvaliteten blir högre. Vi på Malmöhus Projekt kan hjälpa er genom hela projektet – från uppstart till förvaltning, säger Kalle Hull, digitaliseringsledare och BIM-samordnare på Malmöhus Projekt.

Vinsterna med att arbeta digitalt är många. I alla projekt är det viktigt att lägga en bra grund i val av verktyg och metod, men även tänka strategiskt redan från start. I uppstartsfasen av varje digitalt projekt utgår vi på Malmöhus Projekt därför alltid från fyra punkter:

• Digital strategi
• Kravställning
• Kontroll befintligt underlag
• Processtyrning

Digital strategi
Att vi alltid börjar med att ta fram en digital strategi handlar om att göra hela byggprocessen enklare för alla, berättar Kalle Hull, digitaliseringsledare och BIM-samordnare på Malmöhus Projekt.
– Samtidigt får man en lägre risk och högre kvalitet och det skapas nya affärsmöjligheter och användningsområden. En tydlig digital strategi innebär också mindre dubbelarbete, snabbare och effektivare lösningar, mer pålitlig information och mindre tolkningsutrymme, vilket leder till färre fel. Vi kan helt enkelt erbjuda våra kunder bättre lösningar, samtidigt som de sparar både tid och pengar, säger han.

Kravställning
Mer än 90 procent av små och medelstora företag i byggbranschen tycker att det saknas tydliga krav kring BIM och digitalisering från beställare. Vi på Malmöhus Projekt menar att det är viktigt att kravställningen är standardiserad och använder kända standarder, koder och system vilka kan återanvändas i kundens alla projekt.
– Då känner hela företaget igen strukturen och alla vet vad som gäller. Det innebär bland annat färre fel och misstolkningar, men också högre kvalitet på handlingar och möjligheter för automatisering, mängdning och beräkning, säger Kalle Hull.

Kontroll befintligt underlag
Över 75 procent av små och medelstora företag tycker att det ofta är brister i det befintliga underlaget. Det kan handla om att det gjorts renoveringar och ombyggnationer som inte hängt med in i förvaltningsmodellen, eller så finns det helt enkelt ingen modern modell eller ritningar.
– Det är svårt att projektera utan ordentligt underlag. Vi kan ordna en laserinmätning för att kunna skapa en ny 3D-modell eller se över den befintliga modellen enligt nya kravställningar innan det skickas ut till projekteringsgruppen, säger Kalle Hull.

Processtyrning
Det är lätt att följa strömmen och göra som man alltid har gjort. Vi kan se över era processer.
– Vi hittar saker som kan förbättras och digitaliseras för att skapa ett smidigare informationsflöde eller anpassas till nya krav och behov, säger Kalle Hull.

Sammanfattningsvis, detta kan vårt digitala arbetssätt innebära för ert företag och era projekt:

  • • Högre kvalitet och mer pålitlig information
  • • Färre fel och misstolkningar
  • • Snabbare och effektivare lösningar
  • • Enklare att hålla budget och tidsplan
  • • Bättre förutsättningar för att klara klimatkrav och mål
  • • Spara tid och pengar
  • • Få den önskade slutprodukten

Är du intresserad av att digitalisera eller införa BIM? Vill du veta mer om vårt sätt att arbeta? Hör av dig till oss så hjälper vi dig att komma igång.

Kalle Hull
Digitaliseringsledare/BIM-samordnare
kalle.hull@malmohusprojekt.se
040-20 09 42

Publicerad den 26 april 2022

Nyhetsarkiv

Visar 1-10 av 70