Rosengård Centrum i Malmö

Ombyggnad av Rosengård Centrum i Malmö

Rosengård Centrum har genomgått en omvandling under 2015–2016. Tidigare ägare Cornerstone, (numera Barings) startade denna förvandling när nuvarande hyresgäst City Gross ville minska sin butiksyta.

Detta möjliggjorde att köpcentret kunde genomgå en större omvandling. Bl.a. byggdes ett nytt gym och det skapades en inre passage med fler butiker och en restaurang.

Utifrån erfarenheter från tidigare köpcentrumprojekt, Emporia och Center syd m.fl., så fick Malmöhus Projekt uppdraget att genomföra omvandlingen.

Uppdrag har omfattat framtagande av program- och systemhandlingar samt ansvar för samordningen tekniskt och på plats av delentreprenaderna som var uppdelad i fem stycken block, innefattande Bygg, EL, VVS, Sprinkler och Lås & Larm.

Projektet indelades tidsmässigt i tre etapper:

  • Etapp 1 – Omfattade nedminskning av City Gross butiksyta och lager,
  • Etapp 2 – Omfattade tillskapandet av ett nytt Fitness 24 Seven Plus gym i läge för City Gross gamla lager.
  • Etapp 3 – Omfattade ombyggnation av den sista kvarvarande ytan efter City Gross minskning med bl.a. uppförande av en galleriagång som förbinder de båda huvudentréerna samt nya butiker och en ny restaurang.

I september 2016, under etapp 3, såldes fastigheten till Trianon som fortsatte att utveckla detta köpcentrum till vad det är idag.

Vi på Malmöhus Projekt tackar Trianon och Barings för förtroendet vi fick; att vi fått vara delaktiga i detta unika projekt.

Vill ni veta mer kontakta Karl Lindberg

Karl.lindberg@malmohusprojekt.se
040-20 09 01

Publicerad den 6 mars 2017

Nyhetsarkiv

Visar 1-10 av 69